^

 • 1 Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich
 • 2 Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich
  Wiejska 173 B/2 45-334 Opole NIP: 7542716589
 • 3 Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich
  Wiejska 173 B/2 45-334 Opole NIP: 7542716589
 • 4 Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich
  Wiejska 173 B/2 45-334 Opole NIP: 7542716589
 • 5 Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich
  Wiejska 173 B/2 45-334 Opole NIP: 7542716589
MP 2022

20-22.05 Kędzierzyn-Kożle


Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich

KOMUNIKAT Željka Banović z dnia 19.05.2021r

 Szanowni Państwo!

 
12.06.2021 będziemy obchodzili IV. Światowy Dzień Sportu Mażoretkowego!
 
Przygotowaliśmy proste choreografie z batonem i pom ponem, proszę przekażcie je do swoich zespołów. 
Zespoły mogą przesyłać swoje filmiki do 10.06.2021. 
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zatańczcie z nami, podzielcie się ze światem miłością związaną ze sportem mażoretkowym z nadzieją, że spotkamy się wkrótce 
na jednych z kolejnych mistrzostw MWF. 
 Z poważaniem,
 
Željka Banović
President MWF
 

 
 
 
 Dear colleagues
 
       12.06.2021. we will celebrate IV. WORLD MAJORETTE SPORT DAY!
 
       We prepared  simple choreographies with baton  and pom pon,   please ,forward them to your teams. 
 
 Teams can send their video to 10.06.2021.
 
        E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
       Dance with us, share around the world common love according  to majorette sport with the faith that we will see each other 
 
soon at one of the next MWF championships.
 
         Sincerely
 
 
Željka Banović
 
 
President MWF
Copyrigcht © 2022 Golden Line